0

دور همی بازی خورها

سلام به همگی کافه فکر در نظر داره که جمعه بعد از ظهر ها توی ماه آذر (اولیش ۱۲ آذر)…

0

توه

برای شروع بازی باید به حالتی مانند شکل نعل اسب، بازیکن تلاش کند تا تیر(پیکان) خود را به داخل کوزه…