0

نمایشگاه بازی و اسباب بازی

ششمین نمایشگاه بازی و اسباب بازی (۹۵) در کانون پرورش فکری حجاب برگزار می شود. زمان: دوشنبه ۲۷ دی لغایت…

0

توه

برای شروع بازی باید به حالتی مانند شکل نعل اسب، بازیکن تلاش کند تا تیر(پیکان) خود را به داخل کوزه…