اِسکیپرو کانگورو ( Skippyroo کانگورو)

0

این یک بازی محبوب در بسیاری از کودکستان ها، مهد کودک ها و پیش دبستانی های استرالیا است، برای کمک به کودکان تا نام همکلاسی های خود را یاد بگیرند و همچنین مهارت های شنیداری آنها بالا برود.

بچه ها به صورت یک دایره می نشینند و یک فرد (بزرگسال) از یکی از بچه ها می خواهد تا در وسط بچه ها بایستد. به این ترتیب او اولین اِسکیپرو کانگورو می شود. او  با چشمانی بسته به سمت جلو خم می شود، در حالی که بچه های دیگر این شعر را برای او می خوانند :

“اِسکیپرو، کانگورو، چرت می زنه تو آفتاب، یه شکارچی داره میاد، بدو، بدو، بدو”

“Skippyroo, kangaroo, dozing in the midday sun, comes a hunter, run, run, run”

در این مرحله، فرد بزرگسال به یکی از بچه هایی که در دایره نشسته اشاره می کند، او بلند می شود و بعد از لمس شانه اِسکیپرو به او می گوید: “حدس بزن چه کسی تو رو برای شوخی دستگیر کرده؟”

و منتظر می مونه؛ اِسکیپرو تلاش می کند تا نام صاحب صدا را حدس بزند، اگر توانست آن دو جاشون را باید با هم عوض کنند و اینگونه دوباره بازی شروع می شود و ادامه می یابد تا همه بچه ها این فرصت را پیدا کنند که اِسکیپرو شوند.

اشتراک.

پاسخ دهید