بازی دستی

در سایت کافه فکر می توانید با آگاهی بیشتری بازی فکری خود را خریداری کنید. بازی ها در سه رده سنی کودک،  نوجوان و بزرگسال طبقه بندی شده اند و سبک هر بازی مشخص شده است. علاوه بر این در صفحه مربوط به هر بازی می توانید روش انجام بازی را در سه گام هدف، قوانین و نکته یاد بگیرید.

کودک نوجوان بزرگسال