بهترین برد گیم ها درزمینه شهر سازی

0

از بازی”Ulm”  تا “NewYork1901 ” ، برد گیم ها حاوی داستان های زیادی در مورد پیشرفت های شهری بوده اند.اما آیا می توانند نکات مفیدی درباره برنامه ریزی به ما یاد بدهند؟در سال ۱۶۶۶ میلادی در طی یک آتش سوزی گسترده در لندن، بیشتر ساختمان های قرون وسطایی شهرکه تصور می شود بیش از ۱۳۰۰۰ خانه ، کلیسا و بنا های یادبود را شامل می شد در آتش سوخت و تخریب شد. تخمین زده شده  که خانه های حداقل۷۰۰۰۰ نفر از ۸۰۰۰۰ نفرساکن در شهر به ویرانه هایی از خاکستر تبدیل شد. در میان خاکستر های به جا مانده از این اتفاق تراژیک ، لندن باید در میان انبوهی از مشکلات و فرصت ها دوباره ساخته می شد.این تلاش بی وقفه برای ساخت وساز تم اصلی برد گیم مارتین والاس به نام “London” قرار گرفته که در زمان بعد از آتش سوزی و۲۵۰ سال تلاش ها و پیگیری های بعد از آن ،جریان دارد. بازیکنان بایستی تصمیم بگیرند چه ساختمانی و درکجا می خواهند بنا کنند، با در نظر گرفتن این نکته که چگونه شهر را منطقه به منطقه و ناحیه به ناحیه بازسازی کنند. طراح این بازی نیز اعتقاد دارد باید قوانینی ساده برای بازی مقرر شوند تا به سادگی قابل فهم باشند و همچنین این نکته که برد گیم روایت گر داستانی تاریخی باشد بیشتر بازیکن را به یادگیری از وقایع آن زمان و نیز حوادث مشابه در آینده ترغیب می کند.بسیاری از برد گیم های امروزی سعی در انعکاس وقایع تاریخی به جای استفاده از مفاهیم انتزاعی و غیر واقعی دارند.همانگونه که بسیاری از بازی های موفق نیز در زمینه شهر سازی بوده اند مانند کارکاسونه که روایت گر شهری فرانسوی در اواخر قرون وسطا بود، همچنین همیشه از بازی “Merchants of Amesterdam  ” به عنوان یکی از بهترین برد گیم های منعکس کننده تاریخ در زمان طلایی آلمان ها که حاوی مطالب آموزنده تاریخیست یاد می شود.از این دست بازی ها میتوان به “Ulm” نیز اشاره کرد که بیانگر داستان شهر سلطنتی آلمان ها در قرن شانزدهم وهمچنین پیشرفت ها و دستاورد های آن می باشد.و در مقابل میتوان از برد گیم دیگری به نام “NewYork1901 ” نام برد که در اوایل قرن ۲۰ میلادی چگونگی تبدیل نیویورک به جنگلی از آسمان خراش ها را نقل می کند.در آخر باید گفت که هنوز از تاثیر اینکه آیا این دست برد گیم ها کمکی به برنامه ریزی ما در زندگی روزمره میکنند یا خیر در دست نیست ولی نکته واضحی که میتوان به آن اشاره کرد این است که بازی ها کمک به رشد و پرورش بعضی از توانایی های ما میکنند اما به طور قطع همه آموزه های به دست آمده قابلیت اجرا در زندگی ما را ندارند.

منبع:www.theguardian.com

اشتراک.

پاسخ دهید