زیک زاک قوقولی قوقو

0

سبک:بامزه-حافظه ای-خانوادگی

زمان:۳۰-۱۵دقیقه

تعداد: ۲ تا ۴ نفر

جوایز:ندارد

تولید: شرکت زوخ-آلمان

زیک و زاک در سه گام

گام اول(هدف):اولین بازیکنی که ۶ تا تخم مرغ جمع کنه برنده ست.

گام دوم(قوانین):صفحه بازی رو بزارین وسط  بعدش کاشی های  مسیر حرکت رو مخصوص آقا خروسه دور صفحه ی بازی بچینین

طوری که بین هر دو تا پشته ی کود،دو تا کاشی زمین قرار بگیره به هر بازیکن یه سبد تخم مرغ بدین.آقا خروسه رو روی یکی از پشته های کود بذارینکیسه ی کوچک رو بدین به اون بازیکنی که بهتر از همه بلده قوقولی قوقو کنهاون بازی رو شروع می کنه.مرغ ها و تاس مرغی رو بذارین دم دست.

بازی شروع می  شه قبل از هر دور بازی باید توی شکم مرغ ها رو با تخم مرغ پر کنین.بعدش تاس می ریزین و آقا خروسه یا یکی از مرغ ها رو بر اساس عدد تاس تون حرکت میدین.وقتی آقا خروسه به یه پشته ی کود برسه،هر سه تا مرغ تخم می ذارن و شما می تونین تخم مرغ ها رو جمع کنین.بازی تا جایی ادامه پیدا می کنه که یکی از شماها،سبد تخم مرغ هاش رو پرپرمی کنه.

پر کردن شکم مرغ ها با تخم مرغ:بازیکنی که کیسه رو در اختیار داره،۳تا تخم مرغ ازش بیرون می آره و بین بازیکن ها پخش می کنه…اگه همه یتخم مرغ ها از یه رنگ بودن برشون می گردونه توی کیسه و ۳ تا تخم مرغ دیگه در می آره بازیکن ها توی شکم

هر مرغی یه دونه تخم مرغ می ذارن.باید تو ذهن تون داشته باشین که کدوم تخم مرغ تو شکم کدوم مرغه.وقتی شکم یه مرغ رو پر کردین بذارینش روی یکی از جا مرغی های خالی…

چه جوری شکم مرغ ها رو پر می کنن؟

تخم مرغ رو بالا بگیرین طوری که همه بتونن ببینن و رنگش رو هم با صدای بلند اعلام کنین.

بعدش پر دم رو از پشت مرغ بردارین مرغ رو سر و ته کنین و تخم مرغ رو بندازین تو شکمش.بعدش پر رو بذارین سر جاش که تخم مرغه همون جا بمونه و نیفته بیرون.

تاس ریختن و حرکت کردن:بازیکن ها به نوبت بازی می کنن وقتی نوبت تون شد،تاس می ریزین و حرکت می کنین.بازیکنی که کیسه ی تخم مرغ ها دستشه شروع می کنهاگه تاس تون یه مرغ زرد رونشون میده،یکی از مرغ ها رو بر دارین و ببرینش یه یکی از جا مرغی های خالیساگه تاس تون خروس آبی رو نشون میده آقا خروسه رو توی مسیر حرکتش در جهت عقربه های ساعت یه کاشی به جلو ببرین..

بازیکن ها،یکی بعد از دیگری اون قدر به تاس ریختن و حرکت کردن ادامه میدن تا آقا خروسه به یه پشته ی کود برسه

تخم گذاشتن:

وقتی که آقا خروسه رو بردین به یه پشته ی کود،با صدای بلند قوقولی قوقو می کنین و یکی از مرغ ها رو انتخاب می کنین که

واسه تون تخم بذاره.بعدش نفر دست چپی شما یکی دیگه از مرغ ها رو برای تخم گذاری انتخاب می کنه.و در نهایت نفر دست

چپی این بازیکن اول شما بعد نفر دوم بعدش دوباره شماو…

مرغ ها چه شکلی تخم می ذارن

یه مرغ رو انتخاب کنین و بذارینش توی یکی از لوله ها(باز هم به انتخاب خودتون)بدون این که توی شکمش رو نگاه کنین.حالا پر دمش رو بکشین بیرون.

اگه تخم مرغ هم رنگ لونه باشه

می تونین به عنوان جایزه تخم مرغ رو بذارین توی سبد خودتون.اگه تخم مرغ های بیش تری توی اون لونه باشه،می تونین اون ها

رو هم برداین.

اگه تخم مرغ هم رنگ لونه نباشه:نمی تونین برش دارین.متاسفانه این تخم مرغ توی لونه می مونه تا وقتی که یه تخم مرغ هم رنگ توی لونه گذاشته بشه شما مرغی رو که براتون تخم گذاشته می ذارین جلوی دست خودتون که تو شروع دور بعدی دوباره یه تخم مرغ بذارین توش…

وقتی همه ی مرغ ها تخم گذاشتن دور تموم میشه کیسه ی تخم مرغ ها به بازیکن سمت چپی داده میشه و اون دور بعدی رو شروع

می کنه.بازی کی تموم میشه و کی برنده ست؟اولین بازیکنی که ۶ تا تخم مرغ جمع کنه برنده ست.

گام سوم(نکته): بازی تا جایی ادامه پیدا می کنه که یکی از شماها، سبد تخم مرغ هاش رو پر پر کنه..

خرید محصول

 

اشتراک.

پاسخ دهید