مسابقات

دوتا مسابقه در صفحه اینستاگرام کافه فکر برگزار میشه یکی مسابقه یک هفته یک معما هر هفته شنبه ها دو معما یکی سخت یکی آسان گذاشته میشه که شما می تونین جواب خود را به صورت دایرکت بفرستین که به یک برنده مشخص بازی هدیه داده می شود.و به ازای پاسخ درست معماها برای هرکس کوپن تخفیف فرستاده میشه و هم امتیاز اون معماها برای فرد در صندوقچه گنج جمع میشه(معادل تومان هست)و برای خرید علاوه بر کوپن می تونین از امتیاز صندوقچه استفاده کنین.

و بعدی مسابقه “چی بود توش”که قوانین آن را می توانین از قسمت مسابقات “چی بود توش” ملاحظه کنین.

دوره ی هر دو مسابقه به پایان رسیده منتظر خبرهای جدید باشین.