نبرد برای بهبودی: بردگیم ها در کنار پارکینسون

0

متخصصان بیماری پارکینسون اعتقاد دارند که میزان اطلاعاتی که به بیماران مبتلا به پارکینسون می رسد بیش از حد مورد نیاز است و بر این اساس تلاش کذده اند که با راهکاری نوین این مشکل را حل کنند. مطالعات نشان می دهد که خانواده های بیماران از هجوم اطلاعات مفید و غیر مفید رنج می برند. استفاده از مفهوم بازی مونوپولی توانسته راهکاری برای مدیریت اطلاعات ایجاد کرده است

اشتراک.

پاسخ دهید