نبرد تن به تن

2345

هر نفر می‌تواند معمایی را از طریق دایرکت و یا ایمیل به همراه ارزش پیشنهادی برای کافه فکر ارسال کند و کافه فکر آن معما را در صفجه اینستاگرام و سایت رسمی کافه فکر به حراج گذاشته و البته مسئولین مسابقه با توجه به میزان سختی آن مدت زمان پاسخگویی را نیز تعیین خواهند کرد. اگر شرکت کننده‌ای داوطلب پاسخ دادن به معما شد، در صورت پاسخ گویی ارزش معما از صندوقچه گنج طراح کم شده و به صندوقچه پاسخ دهنده اضافه می‌شود و در غیر این صورت عکس آن اتفاق خواهد افتاد. به یا داشته باشید هر فرد تنها در حراج‌هایی می‌تواند وارد شود که از میزان موجودی صندوقچه او بیشتر نباشد. (چه در مورد طراح و چه در مورد خریدار). ذکر این نکته ضروری است که میزان قیمت پیشنهادی معما توسط طراح قبل از انتشار مورد بررسی مسئولین مسابقه قرار خواهد گرفت تا تناسب ما بین سختی و قیمت رعایت شده باشد.

دوره برگزاری تمام شد