نتایج مسابقات

آخرین به روزرسانی شنبه چهارم دی ماههزار و سیصد و نود پنج ساعت ۲۱:۳۰

 ده نفر  پولدارترین های کافه فکر

رتبه Instagram ID/ نام و نام خانوادگی موجودی صندوقچه گنج
۱ آریان لاری ۶۳۰۰
۲ نیکان مرادی ۶۱۰۰
۳ فرانه نورایی ۵۶۰۰
۴ روژان امانی ۵۵۰۰
۵ آمون بهشتی ۳۶۰۰
۶ فرهاد مرشدلو ۳۵۰۰
۷ زهرا ۳۵۰۰
۸ ارسطو ۳۳۰۰
۹ پریا ۳۰۰۰
۱۰ علیرضا جهانی ۳۰۰۰