ورود مردیت گری به دنیای بازی…!

0

علاقه مندان سریال پر مخاطب  Gery’s Anatomy   در این روزها خبر های خوشی گرفته اند. بردگیمی بر اساس داستان و شخصیت های این سریال مشهور ساخته و به بازار آمده است. این بازی برای ۲ تا ۶ نفر قابل استفاده است و شما در موقعیت ها و تجربه های شخصیت های داستان قرار می گیرید

اشتراک.

پاسخ دهید