پینوکیو

0

ابتدا بازیکنان به صورت دایره می ایستند و پاهایشان را کنار هم در مرکز خودشان قرار می دهند. سپس شروع به خواندن شعر زیر می کنند.

پی پی پینوکیو پدر ژپتو هِی!

گُو گُو گربه نره روباه مکار هِی!

مرد طلب کار هِی!

یه مرد بی‌کار هِی!

الکم، دولکم چرخ و فلکم!

کفشم تنگه، توش پُرسنگه!

شماره‌ی پنجه، پنجاه و پنجه!

با اتمام هر بیت پایشان را با پای دیگر خود جابجا می کنند. وقتی شعر تمام شد، همه به سمت عقب می‌پرند تا دایره بزرگی درست شود. سپس نخستین کسی که دست خود را به نشانه اول بودن بالا ببرد و بگوید: «اول!» به نظر جمع، اول شمرده می‌شود و به همین ترتیب بعد از انتخاب نفر اول بلا فاصله نفرات بعدی انتخاب می‌شوند (بدون خواندن شعر).

حال نفر اول به اندازه یک قدم می پرد؛ حال این پرش میتواند در جهت فرار او باشد و یا به جهت حمله به کسی باشد (یعنی سعی می‌کند پای حریف خود را بزند). به این ترتیب بازی ادامه می‌یابد تا نفر برنده مشخص شود.

اشتراک.

پاسخ دهید