چی بود توش!

1

و اما مسابقه ای جدید در اینستاگرام کافه فکر… چی بود توش!
از این هفته هر چهارشنبه ساعت ۱۹، عکسی بر روی صفحه اینستای ما قرار داده می شه و شما باید به سرعت چیزهایی که در عکس می بینین از درخت گرفته تا کرم شب تاب رو برای ما دایرکت کنین. هر موردی که ۱۵ نفر نام ببرن به صورت کامنت زیر عکس توسط ما نوشته می شه و نفرات بعدی دیگه امتیازی ازش نمی گیرن. هر موردی که به موقع دایرکت کنین ۵۰ تومان به صندوقچه گنج شما اضافه می کنه… همه چی معلومه؟ پس منتظر اولین عکس در چهارشنبه همین هفته باشین…

دوره برگزاری به پایان رسید