یک هفته یک معما

حل از شما جایزه از ما

از این پس شنبه ها منتظر معمایی از کافه فکر باشید. برای پاسخ گویی کافیست جواب خود را به صورت مستقیم (Direct) از طریق صفحه اینستاگرام ارسال کنید. جایزه هر هفته همزمان با معرفی معما اعلام خواهد شد.
با ما باشید با آرامشی از نوع کافه فکر…

دوره برگزاری به پایان رسید